Naša cesta..

Ako vznikla naša spolupráca?

S Marie Diamond mám tú česť osobne spolupracovať od roku 2013.

Po prvý krát sme sa stretli na evente organizácie RealWoman, ktorá na Slovensko Marie Diamond priviedla. Neskôr som začala ako dobrovoľníčka pre RealWoman pracovať. Pomáhala som s organizáciou prvého semináru, ktorý mala Marie Diamond na Slovensku.

Seminár sa volal „Staňte sa majstrom v ovládaní toku energie“. Ako členka organizačného tímu, som mala tiež možnosť zúčastniť sa seminára. Naučila som sa tam veľa nových zaujímavých vecí, medzi nimi aj úplné základy diamond dowsingu. Verím, že to nebola žiadna náhoda, naopak všetko sa dialo, presne ako malo.

Práve tu som Marie zažila prvý krát ako svoju učiteľku, majstra. Vedela som, že od tejto ženy sa môžem skutočne veľmi veľa naučiť.

V rámci RealWoman, som  pre Marie Diamond pomáhala organizovať semináre, autogramiády, prekladala som mentoringy, starala sa o jej študentov, predávala jej produkty..Vtedy som sa zároveň začala intenzívne venovať Diamond dowsingu.

Neskôr si Marie Diamond na Slovensku založila vlastnú spoločnosť. Bolo pre mňa veľkou poctou, keď ma oslovila na spoluprácu. Od roku 2015 som s ňou začala popri mojej dowsingovej praxi, intenzívne spolupracovať.

Zabezpečovala som viaceré eventy, kde Marie zdieľala svoju múdrosť. Tlmočila som ju ľuďom, ktorí mali záujem sa sebarealizovať a posunúť v živote vpred.  Nie len na osobných mentoringoch, ale aj počas Feng Shui a Dowsing konzultácií u klientov,  počas stretnutí Diamond Leadership kruhov,  neskôr i na rôznych  eventoch, seminároch  a konferenciách.

Ako koordinátorka projektov Marie Diamond v  strednej Európe som jej pomáhala šíriť v regióne TRANSFORMÁCIU.

Naplno som sa rozvíjala pod vedením mojej veľkej učiteľky. Učila som sa pracovať s energiami, či už ovládať svoju energiu, alebo energiu priestoru. Postupne som stála po jej boku ako jej prekladateľka najskôr na malých workshopoch, neskôr aj pred veľkým obecenstvom na seminároch.

Neustále som vystupovala zo svojej komfortnej zóny. Dostala som do života veľmi cenné lekcie, ktoré sa týkajú medziľudských vzťahov, podnikania, financií, vedenia ľudí, nastavenia spolupráce, vlastnej sebahodnoty. A veľa iných hodnotných lekcií, ktoré ma posilnili a pripravili na moju vlastnú cestu.

Neuveriteľne ma táto spolupráca posunula a neustále posúva vpred po všetkých stránkach. Za to jej patrí veľké ĎAKUJEM : )

Nedávno som si uvedomila, že  už dozrel pre mňa čas roztiahnuť krídla a vzlietnuť.

Posunúť aj našu spoluprácu na novú úroveň. Založila som si vlastnú spoločnosť Abundance For All s.r.o., v súlade s napĺňaním môjho poslania a sebarealizácie.  A tak sa zmenila aj forma spolupráce s Marie Diamond. Dnes už nie som súčasťou jej spoločnosti, nepracujem pod ňou, ale vedľa nej.

Spoločne sme tu pripravené šíriť vo svete TRANSFORMÁCIU, ktorá je dnes tak nevyhnutná !