Moje služby

Ako Vám viem pomôcť vytvoriť zdravý a podporujúci priestor?

1.Identifikujem a ošetrujem negatívne vplyvy geopatogénnych zón, elektromagnetických vlnení, zemských energií a iných blokov priestoru, ktoré na Vás negatívne vplývajú.

2. Pomôžem Vám priestor aktivovať. Pre Vás na mieru, podľa Vášho energetického čísla pozdvihneme energie zdravia, vzťahov, úspechu, financií, múdrosti, sebarealizácie, kreativity na maximálnu možnú úroveň.

Ako sa prejavujú v živote výsledky mojej práce?

Je to veľmi individuálne.  Vždy to závisí od konkrétneho priestoru a od oblastí, ktoré sú v ňom blokované.

Moji klienti po ošetrení zaznamenali vo svojom živote nasledujúce zmeny:
 • zlepšenie spánku, upokojenie mysle, 
 • zlepšenie zdravotného stavu (napr. migrény, ktoré boli spôsobené priestorom),
 • väčšia psychická aj fyzická pohoda,  
 • pocity úľavy, pokoja a uvoľnenia atmosféry domova,
 • zvýšenie koncentrácie, otvorenosti mysle, prehĺbenie sebapoznania,
 • zlepšenie partnerských vzťahov, viac harmónie a radosti, menej konfliktov,
 • zlepšenie vzťahov s vlastnými aj nevlastnými deťmi,
 • počatie bábätka (len ak je blok naozaj v priestore),
 • nové príležitosti pracovné i finančné, zlepšenie cash-flow,
 • zvýšenie počtu zákazníkov + spontánny návrat starých klientov,
 • otvorenie nových podnikateľských možností a následne aj tržieb v podnikateľskej sfére,
 • iné pozitívne životné zmeny…

Aj vy chcete žiť a pracovať v zdravom a podporujúcom priestore?

Obráťte sa na mňa.

 S radosťou Vám ho pomôžem vytvoriť.  : )