o Zuzke

Volám sa Zuzka Tylková

a viac ako 3 roky sa venujem práci s priestorom, jeho energiou a harmonizáciou.

Som certifikovaným konzultantom a licencovaným učiteľom systému Diamond Dowsing .  

Väčšina ľudí si myslí, že ich životné problémy sú spôsobené niečím, čo buď robia, alebo nerobia. Často to je skutočne tak. No nemusí to byť vždy celkom pravda. Na to, čo sa nám v živote deje má až z 33% vplyv prostredie, v ktorom žijeme.

Ak máte dlhodobé problémy alebo rozbroje, ktoré stále nemiznú, nemusí to byť len vaša chyba. V skutočnosti to môže byť váš dom, alebo kancelária, ktorý ich k vám priťahuje. 

Venujem sa identifikácii a účinnému odstraňovaniu negatívnych vplyvy geopatogénnych zón a elektromagnetických vlnení. Tieto energeticky zasahujú priestor v ktorom žijeme, či pracujeme. Môžu mať negatívne vplyvy nie len na naše zdravie, môžu tiež blokovať spánok, úspech, financie, príchod klientov a nových príležitostí, dobré vzťahy, koncentráciu, sebavedomie, radosť, psychickú pohodu atď. Tieto vplyvy totiž v našom priestore vytvárajú BETA mozgové vlny, ktoré NIE SÚ PRE NÁS PODPORNÉ. Viac o vplyve priestoru na mozgové vlny nájdete tu: Kvantová fyzika a vplyv priestoru na mozgové vlny

Mojou prácou je pozdvihovať domy do Alfa hladiny mozgových vĺn. ALFA domy sú PLNÉ SVETLA, ČISTÉ, USPORIADANÉ, HARMONICKÉ, SÚDRŽNEJŠIE, RADOSTNEJŠIE A PODPORUJÚ POZITÍVNE ZMENY V NAŠICH ŽIVOTOCH. Domov sa okamžite presúva do alfa mozgových vĺn, keď sa v ňom ošetria vyššie uvedené zóny. Aj to pomáha ľuďom, aby sa presunuli na Alfa mozgové vlny.

Pri mojej práci aplikujem poznatky prameniace z vlastných skúseností a štúdia prastarých učení prispôsobených potrebám dnešnej doby:

  • Diamond Dowsing (prútikárstvo –  Diamond Dowsing),
  • Space clearing (teda rôzne metódy očisťovania priestoru)
  • Feng Shui – personalizované podľa energetických čísel

Tieto techniky práce s energiami priestoru som sa naučila od Marie Diamond, majsterky Feng Shui a dowsingu, globálnej transformačnej líderky, autorky a učiteľky z filmu The Secret – Tajomstvo. Od roku 2013 som s ňou veľmi úzko spolupracovala v slovenskej pobočke jej spoločnosti. Ako jediná v strednej Európe som mala možnosť byť s ňou denne v kontakte, a učiť sa od nej v praxi, rásť pod krídlami majstra. Základný kruz Diamond dowsingu som absolvovala v roku 2013. Ďalšie základné aj pokročilé kurzy som nie len absolvovala, ale tiež prekladala. Na poslednom Diamond Dowsing Basic kurze mi Marie Diamond dala pristor na to, aby som časť odučila  sama.

V októbri roku 2016 som ako prvá a doposiaľ jediná v strednej a východnej Európe ukončila kompletný certifikačný program Diamond Dowsing. Od Marie Diamond som následne dostala nielen povolenie ale aj požehnanie šíriť toto remeslo-umenie. Teším sa, že môžem pomáhať svojim klientom jednak ako certifikovaný konzultant, ale aj ako učiteľ.