o Zuzke

Volám sa Zuzka Tylková

a už 5. rok sa venujem práci s priestorom, jeho energiou a harmonizáciou.

Som certifikovaným konzultantom a licencovaným učiteľom systému Diamond Dowsing .  

Väčšina ľudí si myslí, že ich životné problémy sú spôsobené niečím, čo buď robia, alebo nerobia. Často to je skutočne tak. No nemusí to byť vždy celkom pravda. Na to, čo sa nám v živote deje má až z 33% vplyv prostredie, v ktorom žijeme.

Ak máte dlhodobé problémy alebo rozbroje, ktoré stále nemiznú, nemusí to byť len vaša chyba. V skutočnosti to môže byť váš dom, alebo kancelária, ktorý ich k vám priťahuje. 

Venujem sa identifikácii a účinnému odstraňovaniu negatívnych vplyvy geopatogénnych zón a elektromagnetických vlnení. Tieto energeticky zasahujú priestor v ktorom žijeme, či pracujeme. Môžu mať negatívne vplyvy nie len na naše zdravie, môžu tiež blokovať spánok, úspech, financie, príchod klientov a nových
príležitostí, dobré vzťahy, koncentráciu, sebavedomie, radosť, psychickú pohodu atď
. Tieto vplyvy totiž v našom priestore vytvárajú BETA mozgové vlny, ktoré NIE SÚ PRE NÁS PODPORNÉ. 

Mojou prácou je pozdvihovať domy do Alfa hladiny mozgových vĺn. ALFA domy sú PLNÉ SVETLA, ČISTÉ, USPORIADANÉ, HARMONICKÉ, SÚDRŽNEJŠIE, RADOSTNEJŠIE A PODPORUJÚ POZITÍVNE ZMENY V NAŠICH ŽIVOTOCH. Domov sa okamžite presúva do alfa mozgových vĺn, keď sa v ňom ošetria vyššie uvedené zóny. Aj to pomáha ľuďom, aby sa presunuli na Alfa mozgové vlny.

Pri mojej práci aplikujem poznatky prameniace z vlastných skúseností a štúdia prastarých učení prispôsobených potrebám dnešnej doby:

  • Diamond Dowsing (prútikárstvo –  Diamond Dowsing),
  • Space clearing ( rôzne metódy očisťovania priestoru)
  • Diamond Feng Shui – personalizované podľa energetických čísel